Cami yıkma kararı sonrası ortalık karıştı

Çin’de tahminen 23 milyon Müslüman yaşıyor ve Ningşia eyaletinde Müslümanlık yüzlerce yıldır yaygın. Fakat insan hakları grupları Çin’de Müslümanlara ve özellikle dış dini etkilere karşı resmi makamların giderek daha hasmane bir tutum aldığını söylüyorlar. Yıkımı tartışmalı Weiju Camii, minareleri ve kubbeleriyle Orta Doğu mimarisini andırıyor. PORTESTOLAR NASIL BAŞLADI?Yetkililer 3 Ağustos günü yaptıkları bir duyuruyla camiin